PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • General
  • Social class
  • Group leaders
  • Emotions
  • Review structure
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 43: Vocabulary - People and society

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 7.081

Chưa có thông báo nào