PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập liên từ
  • Luyện tập giới từ
  • Luyện tập định từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 42: Luyện tập liên từ, giới từ, lượng từ

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 5.309

Chưa có thông báo nào