PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Blow, Break, Bring, Come, Get
  • Give, Look, Pull, Put, Take, Turn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 49: Phrasal verbs (3)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 8.551

Chưa có thông báo nào