PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Suppose / As if / As though
  • Wish
  • Would rather
  • It is time
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 30: Câu giả định

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 21.114

Tóm tắt bài giảng: Các cấu trúc giả định trong Tiếng anh.

Chưa có thông báo nào