PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Suppose / As if / As though
  • Wish
  • Would rather
  • It is time
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 30: Câu giả định

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 22.835

Tóm tắt bài giảng: Các cấu trúc giả định trong Tiếng anh.

Chưa có thông báo nào