PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1-2
  • Câu 3-4
  • Câu 5-8
  • Câu 9-10
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 22: Luyện tập về sự cấu tạo từ (p.1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 12.941

Chưa có thông báo nào