PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Problems or Erros with relative clause
  • Relative pronouns (1)
  • Relative pronouns (2)
  • Relative Adverbs
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 35: Mệnh đề quan hệ (p.1)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 19.840

Chưa có thông báo nào