PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Một số quy tắc chung khi chuyển sang gián tiếp
  • Thay đổi trạng từ
  • 3 loại câu cơ bản khi chuyển sang gián tiếp
  • Các loại câu đặc biệt khác khi sang gián tiếp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 34: Câu gián tiếp (p.1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 17.310

Chưa có thông báo nào