PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Một số quy tắc chung khi chuyển sang gián tiếp
  • Thay đổi trạng từ
  • 3 loại câu cơ bản khi chuyển sang gián tiếp
  • Các loại câu đặc biệt khác khi sang gián tiếp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 34: Câu gián tiếp (p.1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 16.131

Chưa có thông báo nào