PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Các từ chỉ số lượng đi với N đếm được và N không đếm được
  • Most, Most of, Almost, The most
  • Các trường hợp khác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 41: Lượng từ

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 15.604

LƯU Ý: Ví dụ ở phút 3:40 và 4:17 các bạn sửa lại cho cô thành "new books" và "friends" nhé, cô viết thiếu chút nên các bạn thông cảm cho cô nhé!

Chưa có thông báo nào