PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tại tiếp diễn
  • Qúa khứ tiếp diễn + Tương lai tiếp diễn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 08: Các thì tiếp diễn trong Tiếng anh

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 36.273

Lưu ý: cách thêm đuôi -ing các em có thể tham khảo thêm ở link sau nhé: https://diendan.hocmai.vn/threads/nguyen-tac-cach-them-duoi-ing-sau-verb-trong-tieng-anh.559373/

Chưa có thông báo nào