PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tại tiếp diễn
  • Qúa khứ tiếp diễn + Tương lai tiếp diễn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 08: Các thì tiếp diễn trong Tiếng anh

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 39.556

Lưu ý: cách thêm đuôi -ing các em có thể tham khảo thêm ở link sau nhé: https://diendan.hocmai.vn/threads/nguyen-tac-cach-them-duoi-ing-sau-verb-trong-tieng-anh.559373/

Chưa có thông báo nào