PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa giới từ
  • List of prepositions (1)
  • List of prepositions (2)
  • Các giới từ phổ biến
  • Gioi từ chỉ nơi chốn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 40: Giới từ (p.1)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 16.718

Chưa có thông báo nào