PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 17: Luyện tập về hòa hợp chủ vị và danh động từ, động từ nguyên thể

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 16.569

Tóm tắt bài giảng: Cô giáo sẽ hướng dẫn cách làm các dạng bài trên để các bạn củng cố lại kiến thức nhé

Chưa có thông báo nào