PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Words related to conservation
  • Big words of today
  • Phrases about conservation
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 62: Vocabulary - Conservation

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 4.918

Chưa có thông báo nào