PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Phân biệt phần 1,2,3
  • Phân biệt phần 4,5,6,7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 10: Phân biệt giữa các thì trong Tiếng anh

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 33.771

Lưu ý: Tài liệu tham khảo và bài tập tự luyện về sự kết hợp và phân biệt các thì trong Tiếng anh nằm ở bài giảng "Sự kết hợp thì trong Tiếng anh" các em nhé!

Chưa có thông báo nào