PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Phân biệt phần 1,2,3
  • Phân biệt phần 4,5,6,7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 10: Phân biệt giữa các thì trong Tiếng anh

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 31.166

Lưu ý: Tài liệu tham khảo và bài tập tự luyện về sự kết hợp và phân biệt các thì trong Tiếng anh nằm ở bài giảng "Sự kết hợp thì trong Tiếng anh" các em nhé!

Chưa có thông báo nào