PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan về đọc hiểu
  • Các chủ đề thường gặp
  • Chuẩn bị tốt nhất cho phần thi đọc hiểu
  • Các bước làm bài đọc hiểu
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.1)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 9.211

Lưu ý: Bài tập tự luyện ở phần 2 của bài học.

Chưa có thông báo nào