PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1: Câu 1 - 4
  • Exercise 1: Câu 5 - 8
  • Exercise 1: Câu 9
  • Exercise 2: Câu 1 - 9
  • Exercise 2: Câu 10 - 20
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 12: Luyện tập các thì trong Tiếng anh

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 28.558

Bài giảng này cô giáo sẽ chữa và phân tích cách làm bài tập về thì trong Tiếng anh. Các bạn cùng lắng nghe nhé!

Chưa có thông báo nào