PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Các loại câu hỏi trong bài đọc hiểu (1)
  • Các loại câu hỏi trong bài đọc hiểu (2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 6.509

Chưa có thông báo nào