PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Các loại câu hỏi trong bài đọc hiểu (1)
  • Các loại câu hỏi trong bài đọc hiểu (2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 7.947

Chưa có thông báo nào