PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu 4 loại ngữ động từ
  • Ngữ động từ tách ra được
  • Ngữ động từ không tách ra dược
  • Ngữ động từ không có tân ngữ
  • Ngữ động từ gồm 3 từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 49: Phrasal verbs (2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 13.794

Lưu ý: Tài liệu bài giảng phần 2 này các em xem ở phần 1, BTTL các em làm ở phần 3 nhé!

Chưa có thông báo nào