PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1+2+3+4
  • Quy tắc: Trọng âm rơi ngay trước nó và âm thứ 3 tính từ dưới lên (phần 5+6)
  • Các trường hợp trọng âm không rơi vào (phần 7+8)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM

Bài 04: Đánh bay trọng âm - RULES (p.2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 43.659

Lưu ý: Cô giáo đính chính lại từ report trong bài giảng chỉ có trọng âm rơi vào âm thứ 2 thôi các em nhé. Mong các em thông cảm nhé!

Chưa có thông báo nào