PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • S + V, tag Q?
  • Các cấu trúc khác (1)
  • Các cấu trúc khác (2)
  • Các cấu trúc khác (3)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 45: Các cấu trúc khác

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 13.906

Lưu ý: Cô giáo có đính chính lại trường hợp với chủ ngữ là các đại từ bất định chỉ người như "someone, somebody, nobody,..." thì chủ ngữ câu hỏi đuôi là "they" các em nhé

Chưa có thông báo nào