PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • S + V, tag Q?
  • Các cấu trúc khác (1)
  • Các cấu trúc khác (2)
  • Các cấu trúc khác (3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 45: Các cấu trúc khác

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 13.066

Lưu ý: Cô giáo có đính chính lại trường hợp với chủ ngữ là các đại từ bất định chỉ người như "someone, somebody, nobody,..." thì chủ ngữ câu hỏi đuôi là "they" các em nhé

Chưa có thông báo nào