PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • 10 thành ngữ hay gặp (1)
  • Check-up (1)
  • 10 thành ngữ hay gặp (2)
  • Check-up (2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 50: Idioms (1)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 13.936

Chưa có thông báo nào