PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Một số tính từ sang so sánh dạng đặc biệt
  • No more/ longer - Any more/longer
  • Double Comparison
  • Một số lưu ý của so sánh
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 23: Các phép so sánh (p.2)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 21.326

Chưa có thông báo nào