PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Kỹ năng và phương pháp làm bài
  • Exercise
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 58: Phương pháp làm bài từ đồng nghĩa - trái nghĩa

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 8.973

Chưa có thông báo nào