PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • V to V
  • V V-ing
  • Các trường hợp đặc biệt
  • V + O + (not) to do Sth
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 15: Danh động từ và động từ nguyên thể

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 35.813

Chưa có thông báo nào