PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Các bước xử lý
  • Exercise
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 59: Phương pháp làm bài câu đồng nghĩa - nối câu

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 5.669

Chưa có thông báo nào