PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Các bước xử lý
  • Exercise
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 59: Phương pháp làm bài câu đồng nghĩa - nối câu

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 5.252

Chưa có thông báo nào