PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Bị động đặc biệt với: Make/Have/Get/Let/Allow
  • Bị động đặc biệt với: Need/ Ving/ To Vo/ và bị động với câu chỉ ý kiến
  • Bị động với các động từ cảm quan
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 31: Câu bị động (p.2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 20.425

Các em lưu ý: Clip 3 trường hợp số 10, ví dụ 2 sửa "I was expected" thành "I am expected" các em nhé!

Chưa có thông báo nào