PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Bị động đặc biệt với: Make/Have/Get/Let/Allow
  • Bị động đặc biệt với: Need/ Ving/ To Vo/ và bị động với câu chỉ ý kiến
  • Bị động với các động từ cảm quan
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 31: Câu bị động (p.2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 22.060

Các em lưu ý: Clip 3 trường hợp số 10, ví dụ 2 sửa "I was expected" thành "I am expected" các em nhé!

Chưa có thông báo nào