PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Một số cấu trúc dùng trong câu gián tiếp (1)
  • Một số cấu trúc dùng trong câu gián tiếp (2)
  • Một số cấu trúc dùng trong câu gián tiếp (3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 34: Câu gián tiếp (p.2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 16.159

Chưa có thông báo nào