PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Comparison
  • Article
  • Modal Verbs
  • Conditional Sentences
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 29: Luyện tập so sánh, mạo từ, modal verbs, câu điều kiện

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 10.746

Tóm tắt bài giảng: Bài giảng tổng hợp các bài tập về chuyên đề so sánh, mạo từ, modal verbs và câu điều kiện, các bạn cũng lắng nghe để rút ra kỹ năng làm từng chuyên đề nhé!

Lưu ý: Câu 7 phần chữa bài tập về câu so sánh đáp án là D các em nhé, cô giải thích đúng nhưng đến lúc ghi đáp án thì có chút nhầm lẫn các em nhé

Chưa có thông báo nào