PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Review
  • Các trường hợp dùng
  • Tỉnh lược mệnh đề quan hệ
  • Các trường hợp khác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 35: Mệnh đề quan hệ (p.2)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 17.987

Chưa có thông báo nào