PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Review
  • Các trường hợp dùng
  • Tỉnh lược mệnh đề quan hệ
  • Các trường hợp khác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 35: Mệnh đề quan hệ (p.2)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 19.230

Chưa có thông báo nào