PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Các tình huống giao tiếp thông dụng
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 57: Phương pháp làm bài chức năng giao tiếp

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 7.114

Chưa có thông báo nào