PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Các tình huống giao tiếp thông dụng
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 57: Phương pháp làm bài chức năng giao tiếp

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 6.573

Chưa có thông báo nào