PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Nouns: Function and Location
  • Countable and Uncountable
  • Danh từ ghép và dnah từ tập hợp
  • Đại từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 18: Danh từ và đại từ

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 28.121

Lưu ý 1: Trong bài giảng có một số trường hợp đặc biệt khi chuyển sang danh từ số nhiều, các em chú ý trường hợp "bacterium" chuyển thành "bacteria"

Lưu ý 2: Có một số từ trong quá trình dạy cô có viết sai chính tả: committee, không phải commitee; ants (con kiến) không phải aunts.

Chưa có thông báo nào