PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • NO/NOT + N
  • NO +....
  • No sooner/Not until
  • Only/ So...that/Such...that/ Not only...
  • Đảo ngữ với câu điều kiện và đảo ngữ toàn phần
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 44: Câu đảo ngữ

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 18.373

Chưa có thông báo nào