PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng kết hợp tự nhiên
  • Sự kết hợp từ và các động từ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 51: Collocation

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 12.545

Chưa có thông báo nào