PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng kết hợp tự nhiên
  • Sự kết hợp từ và các động từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 51: Collocation

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 11.679

Chưa có thông báo nào