PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Compare A with B
  • Equal Comparison
  • Comparative
  • Superlative
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 23: Các phép so sánh (p.1)

Độ dài: 74 phút - Số lượt học 26.049

Tóm tắt bài giảng: Tổng hợp các trường hợp so sánh cơ bản và nâng cao trong Tiếng anh.

Lưu ý: Bài tập nằm ở phần 2 của bài so sánh

Chưa có thông báo nào