PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Compare A with B
  • Equal Comparison
  • Comparative
  • Superlative
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 23: Các phép so sánh (p.1)

Độ dài: 74 phút - Số lượt học 24.217

Tóm tắt bài giảng: Tổng hợp các trường hợp so sánh cơ bản và nâng cao trong Tiếng anh.

Lưu ý: Bài tập nằm ở phần 2 của bài so sánh

Chưa có thông báo nào