PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Cùng đọc phát âm chủ đề từ vựng Excursion
  • Tra cứu và luyện kỹ năng
  • Luyện tập từ vựng
  • Trọng âm là gì và cách đọc
  • Các quy tắc cơ bản
  • Luyện tập trọng âm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 7: Trọng âm (Tiết 1) + Từ vựng + Từ vựng Excursion

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 5.827

Chưa có thông báo nào