PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 7: Trọng âm (Tiết 1) + Từ vựng + Từ vựng Excursion

Độ dài: 69 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cùng đọc phát âm chủ đề từ vựng Excursion
  • Tra cứu và luyện kỹ năng
  • Luyện tập từ vựng
  • Trọng âm là gì và cách đọc
  • Các quy tắc cơ bản
  • Luyện tập trọng âm
X