PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • 1.1 Tập phát âm
  • 1.2 Bài tập thực hành phát âm
  • 1.3 Mở rộng và luyện kỹ năng reading một số từ quan trọng
  • 1.4 Bài tập từ vựng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 18: Câu phức chứa Mệnh đề Danh từ + Từ vựng Historical places (p.1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.376

Chưa có thông báo nào