PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Ứng dụng cấu trúc câu vào thi THPT (p.1)
  • Ứng dụng cấu trúc câu vào thi THPT (p.2)
Bài 20: ỨNG DỤNG CẤU TRÚC CÂU TRONG ÔN LUYỆN TIÉNG ANH THPT (TIẾT 1) + TỪ VỰNG PERSONAL EXPERIENCES (P.2) sẽ được mở vào ngày 21/07/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 20: ỨNG DỤNG CẤU TRÚC CÂU TRONG ÔN LUYỆN TIÉNG ANH THPT (TIẾT 1) + TỪ VỰNG PERSONAL EXPERIENCES (P.2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 682

Chưa có thông báo nào