PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Cùng học từ vựng chủ đề PEOPLE BACKGROUND (1)
  • Cùng học từ vựng chủ đề PEOPLE BACKGROUND (2)
  • Cách đọc nguyên âm O
  • Cách đọc nguyên âm U
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 4: Nguyên âm (Tiết 3) + Từ vựng People's background

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 11.323

Chưa có thông báo nào