PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • I. Tổng kết kiến thức chuyên đề 03
  • II. Cách thức ôn tập một số dạng bài Trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 41: Tổng kết chuyên đề 03 + Bài tập tổng hợp

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 278

Chưa có thông báo nào