PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Học từ vựng chủ đề Conservation
  • Liên kết song song
  • Quy tắc song hành
  • Các phép liên kết song song
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 12: Câu chứa liên kết song song + Từ vựng Conservation

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 4.143

Chưa có thông báo nào