PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Học từ vựng chủ đề Conservation
  • Liên kết song song
  • Quy tắc song hành
  • Các phép liên kết song song
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 12: Câu chứa liên kết song song + Từ vựng Conservation

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 4.380

Chưa có thông báo nào