PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 8: Trọng âm (Tiết 2) + Từ vựng + Từ vựng The mass media (P.2)

Độ dài: 10 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Luyện trọng âm theo phương pháp đồng dạng
  • Luyện tập
X