PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Luyện trọng âm theo phương pháp đồng dạng
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 8: Trọng âm (Tiết 2) + Từ vựng + Từ vựng The mass media (P.2)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 2.322

Chưa có thông báo nào