PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 17: Câu phức chứa Mệnh đề Tính từ rút gọn + Từ vựng Cities

Độ dài: 55 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1.1. Tập phát âm
  • 1.2 Bài tập thực hành tập phát âm
  • 1.3 Mở rộng và luyện kĩ năng reading
  • 1.4. Bài tập từ vựng
  • 2. Mệnh đề tính từ rút gọn là gì
  • 3. Vị trí mệnh đề tính từ rút gọn
  • 4. Có bao nhiêu dạng rút gọn của mệnh đề tt rút gọn
  • Bài tập ứng dụng
X