PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Mở rộng là luyện kỹ năng Reading với một số từ quan trọng
  • Học kiến thức ngữ pháp về Câu hỏi đuôi và luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 50: Câu hỏi đuôi + Từ vựng Women rights

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 698

Chưa có thông báo nào