PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Mở rộng là luyện kỹ năng Reading với một số từ quan trọng
  • Học kiến thức ngữ pháp về Câu hỏi đuôi và luyện tập
Bài 50: Câu hỏi đuôi + Từ vựng Women rights sẽ được mở vào ngày 25/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 50: Câu hỏi đuôi + Từ vựng Women rights

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 557

Chưa có thông báo nào