PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Bài tập thực hành phát âm
  • Mở rộng và luyện kĩ năng reading với một số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng
  • Từ định lượng là gì? Chức năng và vị trí
  • Tổng quát cách dùng từ định lượng cơ bản
  • Bài tập ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 25: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 3): Các từ Định lượng + Từ vựng Competitions

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 1.335

Chưa có thông báo nào