PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 44: Câu giả định + Từ vựng Life In The Future

Độ dài: 70 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Mở rộng và luyện kỹ năng Reading với một số từ quan trọng
  • Học kiến thức ngữ pháp và luyện tập
X