PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tổng kết các chủ đề từ vựng
  • Tổng kết ngữ pháp (1)
  • Tổng kết ngữ pháp (2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 51: Tổng kết chuyên đề 04 + Bài tập tổng hợp

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 220

Chưa có thông báo nào