PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 15: Câu phức chứa Mệnh đề Trạng từ + Từ vựng Films and cinema (p.1)

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Thực hành phát âm
  • Mở rộng và luyện kỹ năng reading một số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng
X