PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 38: Các dạng So sánh (Tiết 2) + Từ vựng Ways Of Socialising

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • BT thực hành phát âm
  • Mở rộng và luyện kĩ năng reading
  • BT từ vựng
  • Sự tương đương của các đối tượng so sánh
  • Các tính từ và trạng từ đặc biệt
  • So sánh gấp số lần
  • So sánh kép
  • So sánh hơn kém
  • Luyện tập ngữ pháp
X