PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm từ vựng chủ đề Music
  • Bài tập thực hành phát âm
  • Mở rộng và luyện kĩ năng reading một số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng
  • Các trang từ nối câu phổ biến trong tiếng anh
  • VD thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 14: Các Trạng từ nối câu phổ biến trong Tiếng Anh + Từ vựng Music

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 2.822

Chưa có thông báo nào