PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Phát âm
  • Bài tập thực hành phát âm
  • Mở rộng
  • BT vựng số 1
  • BT vựng số 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 27: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 5): Chủ ngữ chứa Mệnh đề + Từ vựng Celebrations

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 701

Chưa có thông báo nào