PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 27: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 5): Chủ ngữ chứa Mệnh đề + Từ vựng Celebrations

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phát âm
  • Bài tập thực hành phát âm
  • Mở rộng
  • BT vựng số 1
  • BT vựng số 2
X