PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Phát âm
  • Bài tập thực hành phát âm
  • Mở rộng
  • BT vựng số 1
  • BT vựng số 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 27: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 5): Chủ ngữ chứa Mệnh đề + Từ vựng Celebrations

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 755

Chưa có thông báo nào