PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Cùng học từ vựng chủ đề TECHNOLOGY
  • Cách phát âm chữ C
  • Cách phát âm chữ D
  • Cách phát âm chữ H
  • Cách phát âm chữ K
  • Cách phát âm chữ G
  • Tóm tắt
Bài 6: Phụ âm (Tiết 2) + Từ vựng + Từ vựng Technology sẽ được mở vào ngày 19/05/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 6: Phụ âm (Tiết 2) + Từ vựng + Từ vựng Technology

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 3.054

Chưa có thông báo nào