PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Cùng học từ vựng chủ đề TECHNOLOGY
  • Cách phát âm chữ C
  • Cách phát âm chữ D
  • Cách phát âm chữ H
  • Cách phát âm chữ K
  • Cách phát âm chữ G
  • Tóm tắt
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 6: Phụ âm (Tiết 2) + Từ vựng + Từ vựng Technology

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 5.043

Chưa có thông báo nào