PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 6: Phụ âm (Tiết 2) + Từ vựng + Từ vựng Technology

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cùng học từ vựng chủ đề TECHNOLOGY
  • Cách phát âm chữ C
  • Cách phát âm chữ D
  • Cách phát âm chữ H
  • Cách phát âm chữ K
  • Cách phát âm chữ G
  • Tóm tắt
X